Vertel het me en het waait door me heen. Laat het me zien en ik weet het morgen nog. Laat het me voelen en ik weet het mijn hele leven. Lao Tse

Ademhalingstherapie

Een natuurlijke adembeweging heeft een frequentie van 6-7 ademhalingen per minuut. Het is belangrijk dat de uitademing langer duurt dan de inademing. Veel klachten ontstaan als gevolg van een te snelle ademhaling.

De meest voorkomende klachten bij een te snelle ademhaling zijn: pijn in nek en schouders, gejaagdheid, vaak zuchten of gapen, snelle vermoeidheid en hartkloppingen. Er zijn wel 50 verschillende symptomen bij een te snelle ademhaling. Klachten in ons lichaam worden bijna nooit toegeschreven aan een verkeerde ademhaling en het wordt bijna nooit in het onderzoek meegenomen. Hyperventilatie is een bekende aandoening waarbij stress en een verkeerde ademhaling de belangrijkste symptomen zijn. Stress en angst zijn belangrijke veroorzakers van een te snelle ademhaling. Daarom kunnen ademhalingsoefeningen heel goed ingezet worden om angst en stress te verminderen.

In mijn aanpak wordt eerst uw manier van ademhalen onderzocht, waarna in diverse houdingen en/of in het bewegen een efficiënte ademhaling wordt aangeleerd.